Aktuell

DAH-Projekte für Ukrainische Menschen mit HIV

  1. Positiventreffen für Ukrainische Menschen mit HIV

27.11.2022 in Walsrode

Anmeldung unter/ Реєстрація за номером:: https://booking.seminardesk.de/de/aidshilfe/89456edabd534d2bbe9d4e491da6c541/ukrainisches-positiventreffen-diskriminierung-und-stigma

Umgang mit HIV-bezogener Stigmatisierung und Diskriminierung

Dieses Treffen für Menschen mit HIV bietet Raum für einen Erfahrungsaustausch zu erlebter Stigmatisierung und HIV-bezogener Diskriminierung für Menschen aus der Ukraine, die in Deutschland leben. Impulsvorträge zu den Themen Rechte und Pflichten von Patient*innen, Basisinformationen zum deutschen Versorgungssystem und Möglichkeiten gegen Diskriminierung vorzugehen sollen den Teilnehmenden das nötige Wissen vermitteln, um sich im Deutschen Versorgungs- und Medizinsystem sicher zu bewegen. Anhand von Fallbeispielen können das Erlernte in die Praxis angewandt werden. Mittels Empowermentübungen und der Förderung von Resilienz sollen die Teilnehmenden gestärkt und gut vernetzt aus dem Wochenende gehen.

Боротьба зі стигмою та дискримінацією, пов’язаною з ВІЛ

Ця зустріч для людей, які живуть з ВІЛ, пропонує простір для обміну досвідом щодо стигматизації та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, яких зазнають люди з України, які проживають у Німеччині. Вступні лекції на теми прав та обов’язків пацієнтів, базова інформація про німецьку систему охорони здоров’я та способи протидії дискримінації мають на меті надати учасникам знання, необхідні для безпечного пересування в німецькій системі охорони здоров’я та медицині. Використовуючи тематичні дослідження, отримані знання можна застосувати на практиці. За допомогою вправ з розширення можливостей і сприяння витривалості учасники повинні вийти з вихідних зміцненими та добре обізнаними .

 

  1. Treffen für Ukrainische Frauen mit HIV

11.12.2022 in Travemünde

Anmeldung unter/ Реєстрація за номером: https://booking.seminardesk.de/de/aidshilfe/8850b65ea8504ee5ae40cb4bb2650697/treffen-ukrainischer-frauen

Das Treffen soll Frauen mit HIV aus der Ukraine Raum geben um sich über die in den letzten Monaten gemachten Erfahrungen auszutauschen, Erlebtes gemeinsam zu verarbeiten und Perspektiven für die neue Lebenssituation zu entwickeln.

Erfahrene Trainerinnen und eine sichere Atmosphäre sollen diesen Prozess befördern und begünstigen. Hier können neue Netzwerke geknüpft und alte vertieft werden. Wichtige Informationen über das Versorgungssystem in Deutschland können vermittelt werden und Lücken und Schwierigkeiten bei der Versorgung aufgedeckt, diskutiert und an die DAH weitergegeben werden. Das Treffen bietet eine vertrauliche Atmosphäre und einen sichern Rahmen für alle Teilnehmenden.

 

 Зустріч для українських жінок, які живуть з ВІЛ

Зустріч має на меті дати ВІЛ-інфікованим жінкам з України простір для обміну досвідом, отриманим за останні кілька місяців, опрацювати те, що вони разом пережили, та виробити перспективи на майбутнє.

Досвідчені тренери та безпечна атмосфера мають сприяти та заохочувати цей процес. Тут можна познайомитися з новими друзями та ще ближче познайомитися з тими, кого вже знаєш. Тут можно буде поділитися своїм досвідом про життя в Німеччині, отримати нові знання, ми виявимо проблеми, які на сьогодніщній день найбільш актуальні, обговоримо їх і передамо в DAH. Зустріч гарантує конфіденційну атмосферу та безпечне середовище для всіх учасників.

 

  1. Netzwerke vernetzen sich – Treffen für HIV-Aktivist*innen der Ukrainischen Community (Samstag mit Beteiligung der Aidshilfen und Selbsthilfe per Zoom)

18.12.2022 in Bad Bevensen

Anmeldung unter/ Реєстрація за номером: https://booking.seminardesk.de/de/aidshilfe/7e6f4b4afc094d29bab12ebf5716316f/konzept-ukrainisches-netzwerktreffen-der-aktivistinnen

Wie bereits in der Ukraine sind die Aktivitäten und Netzwerke von Menschen mit HIV auch in Deutschland wichtig, um die eigene Community zu stärken und die eigenen Interessen zu vertreten. Auch hier brauchen wir Communityvertreter*innen, die sich lokal, regional und bundesweit für die Bedarfe und Rechte aller Menschen mit HIV aus der Ukraine einsetzen. Dabei wollen wir aber auch die vorhandenen Strukturen unserer deutschen Mitstreiter*innen kennenlernen und dort für unsere Anliegen werben.

Zu diesem Treffen sind vor allem die Menschen eingeladen, die bereits in Selbsthilfenetzwerken aktiv sind oder es werden wollen. Im Fokus steht nicht die individuelle Situation, sondern die Bedarfe und strukturellen Herausforderungen der in Deutschland lebenden HIV-positiven Ukrainer*innen. Gemeinsam wollen wir darüber diskutieren, wie wir unsere derzeitige Situation verbessern können, welche Unterstützung wir brauchen und wie wir stärker mit den deutschen bereits vorhandenen Strukturen kooperieren können.

 

Networks connect – зустрічі для ВІЛ-активістів української громади

Як і в Україні, діяльність та мережі людей, які живуть з ВІЛ, також важливі в Німеччині для зміцнення власної спільноти та представлення власних інтересів. Тут також потрібні представники громади, які працюють на місцевому, регіональному та національному рівнях задля потреб і прав усіх людей, які живуть з ВІЛ в Україні. Роблячи це, ми також хочемо познайомитися з існуючими структурами наших німецьких товаришів по зброї та просувати там наші проблеми.

На цю зустріч запрошуються люди, які вже є активними в мережах самодопомоги або хочуть ними стати. У центрі уваги не індивідуальна ситуація, а потреби та структурні проблеми ВІЛ-позитивних українців, які проживають у Німеччині. Разом ми хочемо обговорити, як ми можемо покращити нашу поточну ситуацію, яка підтримка нам потрібна і як ми можемо тісніше співпрацювати з існуючими німецькими структурами.

 

 

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert